omranding-groen-logo

Doe agenda

Vanuit de Doe agenda 'Perspectief of Werk' richten we ons op werkzoekenden voor wie de weg naar betaald werk lastig is. We ontwikkelen innovatieve werkwijzen om meer mensen op een duurzame manier te laten deelnemen op de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met publieke partners en werkgevers. Onze aandacht is vooral gericht op 4 prioritaire sectoren die het meest kansrijk zijn om werkzoekenden aan het werk te helpen. De Doe agenda loopt af op 1 juli 2023. De succesvolle initiatieven willen we borgen in bestaande regionale dienstverlening. Op deze manier maken we geleidelijk de overgang van activiteiten onder de vlag van de Doe Agenda naar die van het Uitvoeringsplan Inclusieve Arbeidsmarkt.  

Projectpaspoort

Projectinhoud
 • De Doe agenda richt zich op 4 prioritaire sectoren: Zorg, Techniek, Handel/Logistiek en Schoonmaak.
 • Aan elke sector is een werkgroep gekoppeld.
 • Daarnaast zijn verschillende sector-overstijgende initiatieven gestart vanuit de Doe agenda.
 • We initiëren zelf pilots of initiatieven, maar zijn ook aanjager voor andere initiatieven. Of we sluiten ons aan bij een samenwerking met andere partijen.
 • We focussen ons vooral op de doelgroepen statushouders en laaggeletterden.
 • Samenwerkingspartners in de Doe agenda zijn: UWV, gemeenten, VNO-NCW Achterhoek, sociale diensten en het onderwijs.
 • De bedoeling is dat succesvolle activiteiten onderdeel worden van bestaande regionale dienstverlening. 
Contactpersonen

Marie-Susan van der Munnik | Projectleider Doe Agenda & Actieplan Achterhoekse Jongeren 2.0

Uitgelicht

Werkgroep Techniek
 • Techniek oriëntatiemarkt
 • Zij-instroom traject Schilders
 • Zij-instroom Installatiewerk
 • Project jonge schoolverlaters (Cardietech)
Werkgroep Handel & Logistiek
 • Werkzoekenden op duurzame manier plaatsen bij logistieke werkgevers Mainfreight en DSV
 • Voorschakeltraject logistiek medewerker (verkorte opleiding)
 • Samenwerking met Olympia – training werkzoekenden
Werkgroep Zorg
 • 'Nieuwkomers in de zorg' is een scholingstraject voor statushouders die graag willen werken in de (thuis)zorg. Zij volgen een aangepaste bbl-opleiding op het Graafschap College en doen tegelijkertijd ervaring op bij een zorgwerkgever. Als de deelnemers hun traject met succes afronden, krijgen ze een baan aangeboden bij een van de deelnemende zorgwerkgevers. De opleiding wordt vergoed door Achterhoeks talentenfonds Opijver. Het initiatief is tot stand gekomen door samenwerking van het Graafschap College, de Achterhoekse gemeenten, UWV, VNO-NCW Achterhoek, Vitaal Thuiszorg, WerkgeversServicepunt Achterhoek en Opijver.
Pilot Horeca (voorheen Werkgroep Schoonmaak)
 • Doe dagen in de schoonmaak
 • Aandacht voor financiële problemen & schulden
Overige initiatieven
 • Gewoon Doen: bij deze pilot presenteren we werkzoekenden van alle gemeenten en UWV op een andere manier aan werkgevers. Namelijk op basis van de unieke kwaliteiten van personen en niet via een klassiek CV. Deze pilot is in 2021 in samenwerking met het WerkgeversServicepunt Achterhoek gestart.
 • Bustour 'Gluren bij de buren' (samenwerking met WerkgeverServicePunt en Leerwerkloket): een unieke kans voor werkenden en werkzoekenden om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. De bustour gaat langs regionale bedrijven in kansrijke sectoren, zodat de deelnemers met eigen ogen kunnen zien welke functies er zijn. Ook ontdekken ze welke mogelijkheden deze sectoren te bieden hebben. De bustour biedt tevens de mogelijkheid om te netwerken met werkgevers, deelnemers en medewerkers van WerkgeversServicepunt Achterhoek, Leerwerkloket, Opijver en van Arbeidsmarktregio Achterhoek.
 • Inzet VR-brillen
 • Harrie-trainingen
 • Brugklas statushouders
 • Inzet sleutelpersonen / cultuurverbinders
 • Brainstorm statushouders 
 • Voorlichtingsvideo energietransitie
 • Traject bij Cardietech: jonge schoolverlaters kregen begeleiding vanuit Cardietech en/of zijn bij Cardietech gaan werken 

Actueel

Rapportages

Het Dashboard Doe agenda biedt een actueel overzicht van projecten en initiatieven, inclusief de stand van zaken.

Dit hebben we al samen bereikt

26

Gewoon Doen profielen opgesteld

 

Gewoon Doen
14

werkgevers hadden interesse in de Gewoon Doen-profielen

Gewoon Doen
7

werkzoekenden vonden werk via Gewoon Doen-profiel

Gewoon Doen
5

werkzoekenden werken nu bij DSV met aangepaste werktijden

Werkgroep Handel
2

statushouders doen mee aan de pilot Horeca (assistent kok)

Werkgroep Schoonmaak / Horeca
6

jonge schoolverlaters gingen aan de slag bij Cardietech

Werkgroep Techniek
9

werkzoekenden zijn/worden opgeleid tot leerling-schilder 

Werkgroep Techniek
7

'nieuwkomers in de zorg' ontvingen hun diploma en hebben nu een baan (1e lichting)

Werkgroep Zorg
10

statushouders zijn gestart met het traject 'nieuwkomers in de zorg' (2e lichting)

Werkgroep Zorg
8

Werkgevers doen mee aan 'nieuwkomers in de zorg' 

Werkgroep Zorg

Kwalitatieve resultaten

 • Verschillende sectoroverstijgende initiatieven zijn opgestart, zoals de pilots 'Inzet van sleutelpersonen' en 'Brugklas Statushouders'. En bijvoorbeeld de inzet van 'Inclusieve technologie'.
 • In oktober 2022 heeft een brainstorm-ochtend plaatsgevonden rond het thema 'Statushouders en de arbeidsmarkt'. Centraal stond: wat hebben statushouders nodig en waar kunnen wij hen ondersteunen? En hoe kunnen wij hen verbinden aan werkgevers? Alle gemeenten waren aanwezig, inclusief klantmanagers, UWV, Graafschap College, beleidsmedewerkers en cultuurverbinders. Dit heeft een aantal concrete ideeën opgeleverd, waarmee nu wordt verdergegaan. Zoals het organiseren van een voetbaltoernooi en intensivering van de inzet richting werkgevers.
Succesfactoren
 • Het werkt om lekker praktisch aan de slag te gaan met de initiatieven. De acties zorgen voor veel positiviteit, energie en een goede sfeer. De aanpak die werkt is dus: de schouders eronder zetten, samen zorgen dat initiatieven succesvol kunnen verlopen
 • De juiste mensen bij elkaar zetten en voldoende draagvlak genereren bij alle partijen
 • Als iets niet werkt, plan bijstellen of aanpassen. Hoe kunnen we beter zorgen dat we aansluiten bij wat de werkzoekende nodig heeft. Leren van onze ‘fouten’
 • Werken vanuit een gezamenlijk, transparant doel
 • Samenwerken zonder concurrentie
 • Elkaar kennen en vertrouwen
 • Out of the box kunnen/mogen denken
 • Een positieve en onafhankelijke aanjager/coördinator/verbinder
 • Gefocust werken in kleine groepen
 • Werkbezoeken, niet zelf overal het wiel uitvinden
Ontwikkelpunten
 • Meer zelf doen
 • Niet te lang blijven hangen als het niet werkt
 • Nog meer lef en durf
 • Minder aannames doen en denken voor de werkgever
 • Vaker voorwaarden stellen aan werkgevers
 • Op voorhand de verwachtingen beter op elkaar afstemmen
 • Vaker zorgen voor een bredere gedragenheid in een organisatie 
bottom-block
Naar boven