omranding-groen-logo

Opijver

Achterhoeks Talentenfonds Opijver stimuleert werkzoekenden, werknemers en zzp’ers tussen 18 en 67 jaar om de stap naar scholing te zetten. Jong en oud. Met veel of weinig kennis of werkervaring. Iedereen kan zich ontwikkelen via Opijver. De scholingsvoucher van Opijver kan worden ingezet om te professionaliseren, om te scholen naar een kansberoep of om gewoonweg weer aan het werk te gaan. Daarbij kan scholing zijn: een training, cursus, maar ook een volwaardige opleiding. Samen houden we de Achterhoek draaiende.

 

Volop kansen in de Achterhoek

Projectpaspoort

Projectinhoud

Het Achterhoeks Talentenfonds Opijver kent twee doelen:

 1. Bijdragen aan de aanpak van de mismatch op de arbeidsmarkt
 2. Bevorderen van de leercultuur bij inwoners en werkgevers

De meest in het oog springende activiteiten zijn:

 1. Stimuleren van om- en bijscholing door de uitgifte van scholingsvouchers (tot max. €500)
 2. Beter benutten van voorliggende voorzieningen
 3. Het samen met derden realiseren van perspectiefrijke scholingstrajecten
 4. Informatie en advies voor inwoners en werkgevers met loopbaan- en/of scholingsvragen
 5. Promoten van succesvolle baanswitchers door middel van praktijkcases
Contactpersonen

Henk Korten | Projectmanager Opijver

Uitgelicht

Servicepunt Techniek

Het Servicepunt Techniek Achterhoek-Liemers (SPT) ondersteunt en verbindt werkgevers, werknemers en werkzoekenden op het gebied van scholing, werving en in-, uit- en doorstroom in de techniek. Het SPT geeft advies over subsidiemogelijkheden, financiële regelingen en scholing. Het SPT is mogelijk gemaakt door Opijver, de provincie Gelderland en Achterhoek Ambassadeurs. 

Hey, durf jij over te stappen?

De campagne 'Hey, durf jij over te stappen?' is bedoeld om de overstap naar een kansrijk beroep te promoten. In korte filmpjes vertellen werkenden enthousiast hoe ze tot hun stap zijn gekomen en wie hen daarbij heeft geholpen. Zo werkte Müberra als operator, totdat haar werkzaamheden kwamen te vervallen. Het leek Müberra altijd al leuk om in de zorg te werken.

Actueel

Rapportages

Elk kwartaal brengt Opijver een rapportage uit met de resultaten uit het afgelopen kwartaal:

Dit hebben we al samen bereikt

1300

scholingsvouchers toegekend

26%

van de vouchers is ingezet voor scholing in de zorg

25%

van de vouchers is ingezet voor scholing in de techniek

13%

van de vouchers is ingezet voor scholing in het onderwijs

68%

zijn werkenden in loondienst

10%

is zzp'er

17%

heeft een uitkering (ww, bijstand, wia/wajong)

29%

zet de voucher in voor bijhouden vakkennis

20%

zet de voucher in voor positieverbetering

20%

zet de voucher in voor het vinden van werk

18%

zet de voucher in voor ander werk

13%

zet de voucher in voor meer zzp-opdrachten

93%

heeft de opleiding succesvol afgerond

92%

heeft persoonlijk doel bereikt

Kwalitatieve resultaten
 • De adviseurs van Opijver hadden met iedere melder 1 of meerdere loopbaangesprekken. Waar nodig zijn instrumenten van het Leerwerkloket ingezet, zoals beroepen- en competentietesten
 • In samenwerking met onder andere werkgevers, onderwijs, Doe agenda, Werkgeversservicepunt Achterhoek en Leerwerkloket zijn diverse nieuwe scholingstrajecten tot stand gekomen. Onder meer de opleiding tot doktersassistent en de opleiding voor 'Nieuwkomers in de zorg
 • Om de doelgroep 'opleidingsniveau <mbo 3' nadrukkelijker in beeld te krijgen, is intensief samengewerkt met bibliotheken, voedselbanken en buurtcoaches. Het aantal aanmeldingen vanuit deze doelgroep nam daardoor fors toe
 • Met het oog op de verduurzaming van Opijver zijn diverse alternatieve financieringsmogelijkheden onderzocht. Dit is deels gelukt. Het is echter nog onvoldoende voor structurele borging. 
Succesfactoren
 • Voldoende aandacht voor PR
 • De ‘erop af’-houding leidt tot meer inzicht en begrip en betere samenwerking
 • Onafhankelijke uitstraling
 • Laagdrempelig
Ontwikkelpunten
 • Het beter bereiken van de doelgroep basisvaardigheden / laaggeletterden
 • Meer externe contacten met inwoners, werkgevers, opleiders

Veelgestelde vragen

Op de website van Opijver staat een formulier. Elke aanvraag voor een voucher wordt getoetst op motivatie en of deze gericht is op een kansrijk beroep. De maximale subsidie van Opijver bedraagt 3.500 euro en in geval van een baangarantie 5.000 euro. Omdat Opijver aanvullend op bestaande voorzieningen werkt (vangnetfunctie), wordt er gekeken of er voorliggende voorzieningen zijn. Als deze er zijn, kent Opijver geen subsidie toe. Het komt regelmatig voor dat meerdere partijen gezamenlijk de scholing betalen.

bottom-block
Naar boven