omranding-groen-logo

SROI

Social Return On Investment (SROI) betekent heel simpel: iets teruggeven aan de samenleving. Voor de Achterhoekse gemeenten betekent dit zorgen voor werk en ontwikkelmogelijkheden voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus niet alleen zorgen voor financieel, maar ook voor maatschappelijk rendement. De Achterhoekse gemeenten vinden het belangrijk om hiervoor via de aanbestedingen een maatschappelijke bijdrage terug te vragen. 

Maak meer impact door het inzetten van SROI!

Projectpaspoort

Projectinhoud
 • De adviseur SROI adviseert de Achterhoekse gemeenten en opdrachtnemers bij het invullen van Social Return. Vanuit WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA) ondersteunt de adviseur SROI opdrachtnemers met de SROI-realisatie. Ook is de adviseur het centrale aanspreek- en meldpunt voor gemeenten en werkgevers. 
 • De adviseur SROI monitort de volledige SROI-dienstverlening in de Achterhoek en werkt samen met de Achterhoekse gemeenten om meer impact te creëren voor zowel opdrachtnemers als onze inwoners. 
Contactpersonen

Marrit Heuzinkveld | Adviseur SROI

Uitgelicht

Voor de professional

Heb jij in jouw werk te maken met SROI? Onze SROI-adviseur staat voor je klaar! Maak kennis met Marrit en ontdek welke waardevolle initiatieven in jouw gemeente kunnen ontplooien door impact te maken met SROI.

Voor de werkgever / opdrachtnemer

Het WerkgeversServicepunt Achterhoek helpt u graag verder met uw SROI-realisatie. Vaak is meer mogelijk dan op het eerste oog lijkt. Wij hebben de kennis en creativiteit om u te ondersteunen bij het invullen van uw opdracht. Onze SROI-adviseur staat voor u klaar! Neem dan snel contact op met het WerkgeversServicepunt Achterhoek.

Actueel

Rapportages

Eens per halfjaar is er een SROI-rapportage beschikbaar. Vanaf 2023 vindt de verantwoording over SROI plaats via de kwartaalrapportages van het WerkgeversServicepunt Achterhoek (WSPA).

Dit hebben we al samen bereikt

146

contracten met een SROI-opgave gemonitord

€ 13,4

miljoen euro is de gerealiseerde SROI-waarde

€ 10,9

miljoen euro zit nog aan te realiseren SROI-waarde 'in het vat'

Kwalitatieve resultaten

 • Begin 2022 vond een startevent plaats voor alle gemeenten in de Achterhoek. Doel: kennis en bewustzijn rond SROI vergroten
 • Samen met de beleidsadviseurs werk & inkomen en de inkoopadviseurs van de gemeenten is een regionaal uniform dienstverleningsplan SROI opgesteld
 • Er is een overstap gemaakt naar het meest gebruikte monitoringsysteem voor SROI; WIZZR
Succesfactoren
 • Achterhoekse gemeenten hebben met elkaar gekozen voor één werkwijze om meer impact te maken met SROI. Door deelname aan het convenant ‘Oost Nederland’ groeien we naar een professionele inzet van SROI.
 • Het werken met één bouwblokken-methode voor de waarden van SROI zorgt voor uniformiteit, maar creëert ook ruimte voor maatwerk.
 • Voor de Achterhoek is er een speciale adviseur SROI die het aanspreekpunt is voor opdrachtgevers én opdrachtnemers.
 • Steeds meer aanbestedingen worden gemeld bij de adviseur SROI, waardoor de impact van Social Return steeds meer zichtbaar wordt.
 • Het werken met één monitoringsysteem zorgt voor meer transparantie én beter inzicht wat voor impact SROI daadwerkelijk heeft. Opdrachtnemers hoeven niet meer voor iedere gemeente een aparte administratie te voeren.
Ontwikkelpunten
 • SROI wordt nog niet altijd correct ingezet bij aanbestedingen. Voor opdrachtgevers is er een vaste bestek-tekst voor het opnemen van SROI in een opdracht.
 • Nog niet bij elke aanbesteding waarin SROI is opgenomen, wordt de SROI-verplichting correct gemeld. Vanuit het dienstverleningsplan gaat het om de drie-eenheid Adviseren-Monitoren-Handhaven. Alle SROI-verplichtingen moeten worden gemeld bij de adviseur SROI. Zonder melding is het niet mogelijk om te adviseren en te monitoren. Voor de gemeente is het dan niet mogelijk om te handhaven.
 • De bekendheid van SROI bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers mag nog meer groeien. Nog meer bekendheid zorgt voor nog meer impact voor onze inwoners in de regio.
bottom-block
Naar boven