Diploma voor nieuwkomers

Publicatiedatum: 23-12-2022

Van werkloosheid naar werk
Nieuws Nieuwkomers in de zorg diploma

Eerste lichting ‘Nieuwkomers in de zorg’ behaalt zorgdiploma

Het is een bekend verhaal: in de zorg is het lastig om aan voldoende personeel te komen. Tegelijkertijd is het voor nieuwe Nederlanders vaak moeilijk een passende baan te vinden, ondanks dat ze graag aan de slag gaan. ‘Laten we die twee uitdagingen eens met elkaar verbinden’, was de gedachte achter ‘Nieuwkomers in de zorg’. Een project waarin Achterhoekse statushouders die graag willen werken in de zorg, een zorgopleiding doorlopen. Donderdag 22 december heeft de eerste groep nieuwkomers hun diploma in ontvangst genomen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvingen vijf deelnemers van de eerste lichting ‘Nieuwkomers in de zorg’ het diploma van de Entree-opleiding ‘Assistent Dienstverlening en Zorg.’ In totaal gingen zeven deelnemers van start met de opleiding. De twee andere deelnemers hebben nog iets meer tijd nodig om de opleiding af te ronden, maar ook zij nemen binnenkort hun diploma in ontvangst.

Op de foto (gemaakt door Roel Kleinpenning), van links naar rechts: deelneemster Siham Laiyan, werkgever Esther Hoekzema (Vitaal Thuiszorg), deelneemster Rasha Albalzzal, wethouder Jorik Huizinga en deelneemster Samah Diab.

Cultuurverbinders

Een van de geheimen achter het succes van het opleidingstraject is de extra aandacht voor cultuurverschillen en cultuurdiversiteit. Zo was Dilsoz Amin als cultuurverbinder bij het traject betrokken. Zij heeft jarenlang in de zorg gewerkt en deelde tijdens de opleiding haar ervaringen en gaf uitleg bij culturele vraagstukken op werkgebied die speelden in de samenwerking tussen leerling, docent en werkgever. Daardoor ontstond er meer wederzijds begrip en leerden de deelnemers en werkgevers elkaars culturen beter kennen.

Brede samenwerking

‘Nieuwkomers in de zorg’ is tot stand gekomen vanuit de samenwerking tussen het Graafschap College, UWV, Achterhoeks Talentenfonds Opijver, WerkgeversServicepunt Achterhoek, VNO-NCW Midden, Vitaal Thuiszorg en de Achterhoekse gemeenten. Kort na de start van het eerste opleidingstraject heeft ook MIEP Huishoudservice zich bij het initiatief aangesloten. Deelnemers aan het traject volgen op het Graafschap College een aangepast scholingstraject van ongeveer vijftien maanden. De opleiding richt zich naast het aanleren van zorgtaken ook op het verbeteren van de Nederlandse taal. Daarnaast doen de deelnemers kennis op van de Nederlandse (werk)cultuur.

Verbetering toekomstperspectief

De vijf deelnemers aan het eerste traject verlaten de opleiding niet alleen met een diploma, óók hebben ze allemaal een baan aangeboden gekregen. Zo draagt ‘Nieuwkomers in de zorg’ bij aan de verbetering van het toekomstperspectief van nieuwkomers op de Achterhoekse arbeidsmarkt. Deelneemster Samah Diab is erg blij met haar diploma en vertelt over haar ervaring: “Ik heb in korte tijd veel geleerd op school en van mijn begeleider. Bijvoorbeeld hoe ik moet rapporteren over mijn werk. Het lukte steeds beter om Nederlands te praten doordat we op school Nederlandse taalles kregen.” En ze leerde zelfs wat een woordjes in Achterhoeks dialect. Haar favorieten zijn ‘luusteren’ en ‘kieken’. Van een van haar docenten kreeg ze daarom een boekje cadeau met Achterhoekse spreekwoorden en gezegdes. Samah vond het namelijk erg leuk om met de cliënten te “proaten over vroeger”. Zo leerde ze meer over de geschiedenis van Nederland. “Dat jullie vroeger ander geld hadden bijvoorbeeld, de gulden. Dat wist ik nog niet.”

Kans voor deelnemers én zorgwerkgevers

Bij Vitaal Thuiszorg werken nu drie deelnemers aan het traject. Directeur Esther Hoekzema: “Het is mooi dat we nu de eerste diploma’s hebben kunnen uitreiken. De deelnemers hebben zich in de afgelopen periode ontzettend goed ontwikkeld. Dat horen we ook terug van cliënten bij wie ze aan het werk zijn. Ik ben er trots op dat we in de Achterhoek, met al deze verschillende partijen, een manier hebben gevonden om nieuwkomers op te leiden en werk te bieden in de zorg. De zorg kan ontzettend hard nieuwe medewerkers gebruiken. Met dit initiatief geven we nieuwkomers een kans op werk in onze mooie sector én we geven onszelf de kans op nieuwe medewerkers.”

Mooie stap voorwaarts

Jorik Huizinga, wethouder werk & inkomen bij gemeente Doetinchem is trots op het initiatief dat nu echt zijn vruchten afwerpt. “Met elkaar hebben een mooie stap vooruitgezet. In het bijzonder wil ik de aangesloten werkgevers en de betrokken docenten bedanken voor hun inzet met deze groep leerlingen.” Ook sprak hij zijn waardering uit voor de kersverse gediplomeerden. “Het is ontzettend knap wat jullie bereikt hebben. We kunnen jullie hulp in de thuiszorg ontzettend goed gebruiken. Ik hoop dat als ik ooit thuiszorg nodig heb, dat één van jullie langskomt.”

Van 2 naar 8 werkgevers

Inmiddels is een tweede groep nieuwkomers met het opleidingstraject gestart. Deze groep bestaat uit dertien deelnemers en acht aangesloten werkgevers. De leerlingen starten begin 2023 met het tweede deel van hun opleiding, waarbij ze één dag per week naar school gaan en daarnaast gaan werken.

Naar boven