omranding-groen-logo

HR-vouchers (Gelrepact)

Ook het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek heeft te maken met omvangrijke uitdagingen op het gebied van het vinden, binden en laten groeien van vakmensen. Het kleine mkb (5 tot 50 medewerkers) lijkt onvoldoende kennis te hebben van de HR-instrumenten die beschikbaar zijn om een toekomstbestendige slag te maken voor de eigen organisatie en de medewerkers. Met de ontwikkelingen op de huidige arbeidsmarkt is een gedegen kennis van in-, door-, uitstroom, duurzame inzetbaarheid en een leven lang ontwikkelen noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering en het flexibel en inzetbaar houden van werknemers van de eigen organisatie. Ook is het nodig om de organisatie toekomstbestendig te houden. In het project HR-vouchers ontwikkelen we een gezamenlijke aanpak voor de mkb-er in het vinden, binden en laten groeien van vakmensen.

Een gezamenlijke aanpak voor het vinden, binden en laten groeien van vakmensen

Projectpaspoort

Projectinhoud

De gezamenlijke aanpak voor de mkb'er bestaat uit:

  • Uitvoeren van een HR-scan, waarmee de ondernemer inzicht krijgt in hoe de onderneming ervoor staat op het vlak van HR-vraagstukken.
  • Vervolgens kan de ondernemer op basis van de HR-voucher met een HR-adviseur aan de slag met een van de HR-uitdagingen binnen het bedrijf.

Dit project is onderdeel van het Gelrepact. Het Gelrepact is een samenwerking tussen de provincie Gelderland en de 6 Gelderse arbeidsmarktregio’s, waaronder de Achterhoek. Het Gelrepact omvat een bovenregionaal programma met als doel om in gezamenlijkheid:

  • Een leven lang ontwikkelen te bevorderen.
  • De tekorten in krapteberoepen aan te pakken.

In het Gelrepact zetten we in op kennisuitwisseling en bovenregionaal onderzoek. Ook voeren we diverse regionale en bovenregionale projecten uit die bijdragen aan de doelstelling van het Gelrepact.

Actueel

bottom-block
Naar boven