omranding-groen-logo

PraktijkWijs

Het project PraktijkWijs is erop gericht niet-werkenden en werkenden zonder startkwalificatie te certificeren via praktijkleren met een praktijkverklaring op niveau 1 en 2 mbo. Zo verbeteren we onder andere de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt, in deze tijd waarin er een grote krapte bestaat. Door deze aanpak krijgen kandidaten het vertrouwen terug in leren en ontvangen ze waardering voor het geleerde. Het traject biedt werkgevers kansen om nieuwe en geschoolde werknemers te vinden, maatschappelijk verantwoord ondernemerschap vorm te geven, nieuwe medewerkers gestructureerd in te werken of te begeleiden en vaardig personeel te behouden.

Impuls Praktijkleren; praktijkverklaring met een mbo-certificering Interesse? Neem contact op

Projectpaspoort

Projectinhoud

Een traject onder de vlag van PraktijkWijs betreft meestal kortdurende scholing van 3 tot 6 maanden. Het leren vindt plaats op de werkvloer. Met de kandidaat en werkgever wordt afgesproken welk(e) werkproces(sen) er geleerd gaan worden. Op die manier sluit het leertraject aan bij de situatie van de kandidaat. De aanpak van PraktijkWijs is dus maatwerk.

In eerste instantie richt PraktijkWijs zich op sectoren met een actieve leercultuur: zorg en welzijn, techniek en groen. Maar ook horeca- en logistiek-scholingsvragen pakken we graag op.

Contactpersonen

Corine van Rijn | Projectleider PraktijkWijs

Floortje Walraven | Programma adviseur Arbeidsmarkt

Uitgelicht

Hoe werkt ziet het traject eruit?

Bij PraktijkWijs streven we ernaar om een leven lang ontwikkelen bij inwoners en ondernemers te stimuleren. We willen manieren vinden om zoveel mogelijk arbeidspotentieel inzetbaar te maken en houden op de arbeidsmarkt. Alle stappen gedurende het traject van PraktijkWijs zijn samengebracht in een stroomschema (zie linkjes hieronder). Rollen en taken staan hierin beschreven voor zowel de aanmelding vanuit een kandidaat (werkende of werkzoekende) als vanuit de werkgever.

Samenwerkingspartners
Actiepunten
  • Communicatie richting brede doelgroep en werkgevers
  • Actief casussen ophalen uit de praktijk
  • Deelnemen aan events in de Arbeidsmarktregio Achterhoek om PraktijkWijs op de kaart te zetten
  • Praktijkopleiden en certificering realiseren
  • Financiële borging van PraktijkWijs voor 2024….

Actueel

Rapportages

Zodra de eerste resultaten bekend zijn, zijn die op deze plek terug te vinden.

Kwalitatieve resultaten

  • Verbinden van betekenisvolle partners uit Arbeidsmarktregio Achterhoek voor het thema praktijkleren
  • De naam 'praktijkleren' omgedoopt tot projectnaam: PraktijkWijs
  • Nieuw logo ontwikkeld voor het project
bottom-block
Naar boven