omranding-groen-logo

Bevorderen leercultuur in mkb (Gelrepact)

Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het cruciaal voor bedrijven om mensen met talenten in de organisatie te koesteren en door te ontwikkelen. Zo ontstaat aan de onderkant ruimte voor nieuwe instroom. Daarnaast draagt dit bij aan de binding en motivatie van huidige werknemers. Veel bedrijven zien het belang hiervan wel. Alleen missen ze de kennis, ervaring en talenten om dit voortvarend op te pakken. Vooral technische mkb-bedrijven met zo'n 20 tot 100 werknemers en met onvoldoende eigen HR-capaciteit ervaren flinke uitdagingen. Dit provinciale project is gericht op de bevordering van de leercultuur binnen het midden- en kleinbedrijf in de provincie Gelderland.

Een gezamenlijke aanpak voor het vinden, binden en laten groeien van vakmensen

Projectpaspoort

Projectinhoud

VNO-NCW Midden geeft uitvoering aan het project in de Achterhoek én in de 5 andere Gelderse arbeidsmarktregio’s. Het project bouwt voort op de eerdere pilot MKBidee! dat in de Achterhoek succesvol is uitgevoerd. Het bovenregionale project bereikt 48 mkb-bedrijven, waarvan 8 ondernemingen in de Achterhoek.

Het project is onderdeel van het Gelrepact. Het Gelrepact is een samenwerking tussen de provincie Gelderland en de 6 Gelderse arbeidsmarktregio’s, waaronder de Achterhoek. Het Gelrepact omvat een bovenregionaal programma met als doel om in gezamenlijkheid:

  • Een leven lang ontwikkelen te bevorderen.
  • De tekorten in krapteberoepen aan te pakken.

In het Gelrepact zetten we in op kennisuitwisseling en bovenregionaal onderzoek. Ook voeren we diverse regionale en bovenregionale projecten uit die bijdragen aan de doelstelling van het Gelrepact.

Contactpersonen

Caroline Rijnbeek | Projectleider Bevorderen leercultuur in mkb

Haske van Aken | Projectleider Bevorderen leercultuur in mkb

Actueel

bottom-block
Naar boven