Mooie resultaten voor Opijver

Publicatiedatum: 30-01-2024

Werk naar werk
Nieuws Enquete Opijver

Wie nog twijfels heeft over het nut van om- en bijscholing via het Achterhoeks talentenfonds Opijver, doet er goed aan de enquête onder inwoners van de Achterhoek te bekijken. De resultaten spreken voor zich. De enquête werd onlangs uitgezet onder deelnemers die met een scholingsvoucher een opleiding hebben gevolgd.

Resultaten en inzichten

Via de scholingsvouchers van Opijver kunnen inwoners uit de Achterhoek (deels) financieel geholpen worden in om- of bijscholing naar kansrijke beroepen. Inmiddels hebben ruim 1.300 Achterhoekers gebruikgemaakt van de scholingsvouchers. Een enquête onder de deelnemers leverde de volgende inzichten op:

  • 63% van de vouchers is ingezet voor scholing in de zorg (26%), techniek (25%) en onderwijs (13%). Dit zijn ook de sectoren waar de personeelskrapte fors is;
  • 55% is vrouw, 45% is man;
  • 23% is ingezet tot en met mbo-2 niveau, 35% mbo3-4, 42% hbo/wo;
  • 68% zijn werkenden in loondienst, 10% zzp, 7% ww, 6% bijstand, 6% geen uitkering, 4% wia/wajong;
  • 63% is ouder dan 35 jaar, 36% ouder dan 45 jaar, 12% ouder dan 55 jaar;
  • Beoogde doelen: 29% bijhouden vakkennis, 20% positieverbetering, 20% het vinden van werk, 18% andere werkgever, 13% meer opdrachten als zzp.

Scholingsvouchers van Opijver overstijgen eigen succes

Dat het Achterhoeks Talentenfonds Opijver een belangrijke bijdrage levert aan de arbeidsmarkt én bijdraagt bij aan de totstandkoming en ontwikkeling van een leercultuur bij inwoners en werkgevers, blijkt niet alleen uit de enquêteresultaten. Oók uit de pot met uit te geven scholingsvouchers die al halverwege 2023 op was. Bij de start van het project begin 2021 werd uitgegaan van 300 vouchers per jaar. Het aantal uitgegeven vouchers steeg sindsdien, tot een climax halverwege 2023 van 320 vouchers. Via de scholingsvouchers kunnen inwoners uit de Achterhoek (deels) financieel geholpen worden in om- of bijscholing naar kansrijke beroepen.

Extra financiële middelen tot 1 mei 2024, met blik op daarna

Voor inwoners die ook een ‘carrièrebeweging’ willen maken via een scholingsvoucher van Opijver, is er nu goed nieuws. 8RHK ambassadeurs heeft 300 vouchers extra beschikbaar gesteld. Door bijdragen vanuit werkgevers, provincie, regio, gemeenten, UWV en onderwijs is het mogelijk tot 1 mei 2024, de einddatum van het project, de vouchers toe te kennen. Op dit moment loopt onderzoek naar een blijvend karakter van Talentenfonds Opijver. Meer nieuws volgt.

Bekijk alle enquête-resultaten
Naar boven