500e Scholingsvoucher

Publicatiedatum: 08-11-2022

Van werkloosheid naar werk
Nieuws Opijver 500e scholingsvoucher

Exact twee jaar na de start van het Achterhoeks Talentenfonds Opijver is de 500ste scholingsvoucher toegekend. “Men weet ons steeds beter te vinden”, reageert programmamanager Henk Korten. Hij blikt terug op de afgelopen 2 jaar en dit mooie resultaat.

Ben je tevreden over de belangstelling?

“Ja, ik ben zeker tevreden over de groeiende belangstelling voor Opijver. We hebben tot nu toe ruim 1.400 meldingen ontvangen van inwoners met een scholingsvraag.
Het gaat onder meer om positieverbeteraars, mensen die willen switchen naar een ander beroep, hun vakkennis op peil willen brengen of als zzp’er een sterkere marktpositie willen bereiken. Daarnaast zijn er natuurlijk ook werkzoekenden. Met iedereen die zich meldt, gaan we in gesprek. Mocht de opleidings- en loopbaanvraag niet scherp zijn, worden er door Leerwerkloket Achterhoek diverse loopbaangesprekken gevoerd. Hiervoor worden ook testen ingezet. Als de opleidingsvraag helder is, kan Opijver tegemoetkomen in de financiering van de opleiding. Er is een nauwe samenwerking met het Leerwerkloket, waarin we maatwerk leveren, kosteloos en laagdrempelig zijn.”

Wat kan men verwachten van Opijver?

“Elke aanvraag voor een voucher wordt getoetst op motivatie en of deze gericht is op een kansrijk beroep. De maximale subsidie van Opijver bedraagt 3.500 euro en in geval van een baangarantie 5.000 euro. Omdat Opijver aanvullend op bestaande voorzieningen, kijken we ook of er al bestaande dienstverlening voor de vraag van de inwoner. Als dit er is, kent Opijver geen subsidie toe. Het komt regelmatig voor dat twee of meer partijen gezamenlijk de scholing betalen. De financiering wordt dan gedaan door diverse partijen, waaronder werkgevers, O&O-fondsen en Opijver. Deze manier van werken leidt ertoe dat diverse scholingstrajecten van start kunnen gaan, terwijl dit anders niet was gelukt.”

Om welke beroepsgroepen gaat het vooral?

“De meeste vouchers worden toegekend in de beroepsgroepen zorg, techniek en onderwijs. Recent zijn vouchers toegekend voor toeleidingstrajecten in de zorg (o.a. voor nieuwkomers), associate degree-opleidingen van Iselinge (onderwijs) en het Grensland College (techniek, zorg en management). Eveneens opleidingen in de techniek, waaronder verspaning, lassen en elektro. Waar ik ook enthousiast over ben, is de start van de opleiding tot doktersassistent. Diverse geïnteresseerden hadden al laten weten deze opleiding te willen volgen. Dit was echter in onze regio niet mogelijk. We hebben de signalen besproken met het Graafschap College. Het Werkgeversservicepunt Achterhoek heeft samen met de Huisartsenvereniging de personeelsbehoefte onder huisartsen onderzocht. Die is er overduidelijk. Het opleidingsaanbod is er nu, de belangstelling is groot en inmiddels zijn de eerste 18 deelnemers gestart.” 

Hoe wordt er naar Opijver gekeken?

“Er is veel waardering voor, zowel bij inwoners als bij bestuurders, ook vanuit andere regio’s. Opijver is meer dan een vangnet. De samenwerking met partijen verloopt goed en werpt zijn vruchten af. Het is echt een voltreffer. Ik zou elke regio een scholingsfonds, zoals Opijver, gunnen en hoop dat het een structurele voorziening wordt met een simpelere financiering. Er wordt nu geput uit tien verschillende financieringsbronnen. Ik zou graag één regeling zien waarmee het mogelijk is de uitdagingen in de regio aan te pakken. Laat het Rijk de regio het vertrouwen geven. In de Achterhoek hebben we al laten zien dat het kan.”

 

Naar boven