Goede ideeën voor PraktijkWijs

Publicatiedatum: 29-02-2024

Werk naar werk
Nieuws Brainstorm PraktijkWijs

Informatief, zinvol, verbindend en stimulerend. Dat was de brainstorm die 27 februari 2024 plaatsvond over het thema ‘praktijkleren met een praktijkverklaring mbo’. Professionals en betrokkenen uit verschillende organisaties waren bijeengekomen om met elkaar de kansen en mogelijkheden van het Achterhoekse project PraktijkWijs verder te verkennen.

Eerste resultaten

Inmiddels is PraktijkWijs uit de startblokken. Zo’n 40 aanvragen zijn onderzocht en de eerste trajecten zijn ook al gestart. Bij praktijkleren oefenen de deelnemers op de werkvloer werkopdrachten uit, zonder dat ze worden belast met theoretische toetsing, taal of rekenen. De geleerde vaardigheden worden gekwalificeerd met de praktijkverklaring mbo. In de trajecten krijgen deelnemers ondersteuning vanuit de opleiding en van een praktijkbegeleider van het bedrijf. Ook het aantal betrokken partners is inmiddels flink gegroeid. Nog een ander resultaat: de doelgroep voor wie het praktijkleren met een praktijkverklaring mbo zinvol kan zijn, tekent zich steeds beter af.

Inspirerende voorbeelden

Nu komt het aan op doorpakken. De ambitie is om nog meer deelnemers te enthousiasmeren en om meer praktijkverklaringen mbo te realiseren. Om die reden stond de bijeenkomst van 27 februari 2024 in het teken van inspiratie en nieuwe ideeën. Voor de inspiratie zorgden enkele voorbeelden uit de regio. Zoals het voorbeeld van Laborijn waarbij medewerkers door 2 praktijkbegeleiders op de werkvloer vaardigheden in de productielogistiek krijgen aangeleerd. Een docent van het Graafschap College is betrokken voor de werkprocessen en het proces van de praktijkverklaring. Er is een map beschikbaar met alle werkopdrachten en per medewerker wordt gekeken welke werkopdrachten iemand al kan of nog kan leren. “Waardering voor het geleerde doet de deelnemer goed. De medewerker voelt zich gezien en kan de vaardigheden met de praktijkverklaring bij eventuele nieuwe werkgevers als ‘bewijsstuk’ aanvoeren”, aldus Ilja Wentink tijdens de presentatie.

Ook voor inburgeraars

Ook het voorbeeld van de werkervaringsplekken die inburgeraars gaan invullen bij Stadsboerin Doetinchem kwam aan bod. Daarmee voldoen deze inburgeraars aan de uren-norm werk voor hun inburgering. Bij de Stadboerin kunnen ze 4 verschillende vakvaardigheden oefenen: assistent keuken, assistent klusser, assistent kweek en assistent groepsbegeleider. Samen met de praktijkbegeleiders van de Stadsboerin, de cultuur-jobcoach van Laborijn envhet Graafschap College wordt vormgegeven aan de praktijkverklaringen die de deelnemers met het opdoen van de verschillende vakvaardigheden kunnen behalen.

Aeres opleidingen

Tot slot kwam er inspiratie van Aeres opleidingen. Al sinds 2018 werkt deze opleider met praktijkleren met praktijkverklaring. Leerlingen die het reguliere opleidingsprogramma niet blijken aan te kunnen, worden gestimuleerd om toch hun vakvaardigheden te laten toetsen. Dat levert hen dan een praktijkverklaring mbo op. Op deze manier laten ze toch vastleggen wat ze hebben geleerd en verlaten ze de school met echte ‘bewijsstukken’. “De werkgevers die de praktijkbegeleiding doen, leiden als het ware zo hun eigen personeel op. Met de behaalde bewijsstukken krijgen de leerlingen regelmatig als beloning een vaste aanstelling aangeboden”, aldus de uitleg tijdens de bijeenkomst.

Ideeën verzameld

De voorbeelden deden hun werk: aan het einde van de brainstorm bleken heel wat ideeën verzameld voor het vervolg van het initiatief in onze regio. Onder andere om PraktijkWijs meer bekendheid te geven en om succesverhalen van werkgevers in te zetten voor het over de streep trekken van andere werkgevers.

 

Bij deze brainstorm blijft het niet. In mei 2024 staat het vervolg gepland.

Naar boven