Arbeidskracht Analyse Achterhoek

Publicatiedatum: 01-11-2023

Van werkloosheid naar werk
Arbeidsmarkt Analyse Achterhoek

Hoe staat de Achterhoek er op werkgebied voor? Dat antwoord staat in de Arbeidskracht Analyse Achterhoek die vanuit het GelrePact is opgesteld. De rapportage geeft inzicht in onze arbeidsmarkt in het heden, verleden en nabije toekomst. Zowel de vraag- als de aanbod kant komen aan bod. Zo zoomt het rapport in op de ontwikkeling van leerlingen- en studentenaantallen en de profielen van werkenden. Maar ook de vraag naar nieuw personeel als gevolg van pensionering of economische ontwikkeling. Een korte conclusie: de Achterhoek laat over het algemeen een positieve ontwikkeling zien die op een aantal vlakken sterker is geweest dan in Nederland als geheel. Wel staat komende jaren de ontwikkeling van de werkgelegenheid onder druk.

Gelderland als unieke ‘Arbeidsmarktmozaïek’

De analyse van Arbeidsmarktregio Achterhoek maakt onderdeel uit van een breder, Gelders onderzoek. Zo ontstaat uit deze bredere resultaten het beeld: dé Gelderse arbeidsmarkt bestaat niet. Elke arbeidsmarktregio vertoont een 'couleur locale' met eigen specifieke sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Het GelrePact-gebied wordt treffend omschreven als een mozaïek van regio's, waarbij het zichtbare patroon van buitenaf bestaat uit unieke stukjes.

Om deze metafoor te illustreren met een concreet inzicht uit het onderzoek: waar alle regio’s te maken hebben met personeelstekorten, verschillen de benodigde skills per regio. Regio’s met een dominante mkb- en mbo-economie (Achterhoek, Rivierenland, Stedendriehoek & Noordwest Veluwe) springen vooral om bachelor- en masteropgeleiden. Van die groep zijn er daarentegen genoeg in het Rijk van Nijmegen en regio FoodValley, regio’s met een eigen universiteit en hogeschool. Toch sluiten de kennisvelden waarin de afgestudeerden zijn opgeleid, niet altijd aan op de vraag. Zo is er in alle regio’s vraag naar technisch geschoolden op academisch niveau (zoals ict-experts) en zorgprofessionals, terwijl het aanbod daarvan binnen Gelderland achterblijft. Om deze mismatch aan te pakken, kan het uitgaan van ‘skills’ in plaats van diploma’s en gerichte na-, bij- en omscholing een helpende hand bieden. Initiatieven, zoals het project ‘Bevorderen leercultuur MKB’ van de provincie en de zes arbeidsmarktregio’s binnen het GelrePact, draagt hier concreet aan bij.

Versterkte samenwerking en synergie

In het onderzoek blijkt ook de sterke onderlinge verbondenheid tussen de GelrePact-regio’s. Zo wordt de samenwerking van regio Foodvalley en de Achterhoek op gebied van voedseltechnologie uitgelicht. Studenten van de Wageningen Universiteit lopen bijvoorbeeld stage bij Achterhoekse voedselbedrijven. Een treffend voorbeeld hoe samenwerking tussen regio’s resulteert in meerwaarde voor beiden.

Opvallend is ook de gelijkenis tussen Rivierenland en de Achterhoek. Zo hebben beide regio’s binnen Gelderland het grootste aandeel werkzame personen bij mkb-bedrijven en telt de gemiddelde werkweek voor werkenden er 31 uur of meer. Ook hebben ze relatief gezien de meeste oudere werknemers in vergelijking met de andere arbeidsmarktregio’s – en daarmee een grote uitdaging op het gebied van vergrijzing.

De onderzoeken wijzen op nog een andere interessante observatie; met uitzondering van Midden-Gelderland pendelen de inwoners van alle deelregio's naar andere gebieden om te werken. Deze bevinding benadrukt de relatieve aard van de grenzen van arbeidsmarktregio's en biedt kansen voor regio's die op zoek zijn naar arbeidskrachten met specifieke competenties. Mensen lijken immers bereid verder te reizen voor hun werk.

Gelderland bundelt krachten voor bovenregionaal arbeidsmarktbeleid

Het onderzoek in Gelderland maakt één ding is duidelijk: de afzonderlijke arbeidsmarktregio's zijn niet afgebakend en samenwerking blijft essentieel om de uitdagingen aan te gaan. Het GelrePact-partnerschap slaat nu de handen ineen om concrete vervolgstappen te bepalen.

Download de rapporten

Bekijk de volledige rapportage en het rapport met de rapportages van alle arbeidsmarktregio's in Gelderland. In dit rapport komen ook vergelijkingen tussen de verschillende regio's aan bod.

Naar boven