Subsidie voor Transitieroute

Publicatiedatum: 15-07-2023

Van werkloosheid naar werk
Nieuws Transitieroute voor jongeren

Om de overgang van school (mbo of vso-pro) van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk goed te realiseren, is in de afgelopen jaren in de Achterhoek de Transitieroute opgezet. Met deze route krijgen jongeren tussen de 16 en 27 jaar in het laatste schooljaar en tijdens hun stage begeleiding van een jobcoach. Ook kan er andere ondersteuning worden ingezet, zoals een loopbaanmeting of no risk polis. Zodra de jongere de stap naar werk heeft gezet, blijft de jobcoach de jongere nog een jaar actief begeleiden. De aanpak blijkt succesvol. Meer jongeren ronden hun opleiding succesvol af. Ook wordt zo voorkomen dat jongeren in een uitkeringssituatie terechtkomen. Om het project verder uit te breiden en te borgen in de regio, is vanuit ZonMW subsidie toegekend. Er gaat een onderzoek van start (naar onder meer de structurele borging) en er kunnen 25 extra studenten deelnemen aan de Transitieroute.

Naar boven