'Nederland zit raar in elkaar'

Publicatiedatum: 13-02-2024

Iedereen doet mee
Nieuws Renske terug op honk

De regionale aanpak statushouders en inburgering heeft weer een regiocoördinator. Renske Waardenburg is sinds 1 januari 2024 aan de slag. Ze heeft er zin in. “Ik leer heel veel van statushouders”, zegt ze.

Leren met elkaar

Door omstandigheden moest de regionale aanpak het een tijdje zonder regiocoördinator doen. Gelukkig kwamen de activiteiten niet helemaal stil te liggen. De Community of Practice bleef wel bij elkaar komen. In deze ‘community’ wisselen partijen die allemaal actief zijn voor en met statushouders ervaringen uit. Of eigenlijk: ze leren met elkaar van de ervaringen en komen zo tot verbeteringen. “We toetsen regelmatig of de praktijk van de wetgeving klopt”, legt Renske uit. “De aanpak is heel praktisch. Niet vergaderen, maar toetsen. Ik vind dit een heel mooie manier”, zegt ze. Binnenkort verschijnt er vanuit het Rijk een nieuwe handreiking over ontzorgen. De Community of Practice heeft er een bijdrage aan geleverd.  

Talent benutten

Renske pakt van daaruit het stokje verder op. Zo is een van haar ambities de mogelijkheden van statushouders beter in te zetten, bijvoorbeeld als het gaat om werk. “In de groep statushouders zit nog ontzettend veel onbenut talent. Laten we dat talent vooral benutten”, zegt ze. Het verleden wijst uit dat het kan. Renske: “Migratie heeft altijd een impuls gegeven aan de economie. Omdat je kennis en ervaring uitwisselt. Er ontstaan bijvoorbeeld nieuwe producten en initiatieven.” Een gemakkelijke opgave is het niet, weet ze. “We zitten op dit moment in Nederland heel erg in het hier en nu. We willen dat mensen nu uit de uitkering komen en we hebben nu vacatures te vervullen. Eigenlijk zouden we meer moeten uitzoomen. Het zou mooi zijn als we het in Nederland heel gewoon gaan vinden dat hier mensen wonen met andere culturen en achtergronden. Dat we het heel gewoon vinden om de kansen die dat biedt, te benutten. Hoe mooi zou het zijn als kinderen op school les krijgen in andere culturen. Of op z’n minst over onderdelen van die andere culturen.”

Niet zo vanzelfsprekend

Zelf raakt ze geïnspireerd als ze door de ogen van een statushouder kijkt. “Als je je verplaatst in iemand die vanuit het buitenland in Nederland is komen wonen, besef je pas hoe raar Nederland in elkaar zit. Dan merk je dat veel dingen helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn, terwijl wij dat vaak wel denken. Dat boeit mij”, zegt ze. Ze leert er veel van en wil ermee aan de slag. De eerste stap gaat het verder verbinden van partijen zijn die al goed bezig zijn de ambitie te bereiken. Ook is haar wens meer bekendheid te geven aan de kansen en mogelijkheden van statushouders en andersom: de mogelijkheden die bijvoorbeeld Achterhoekse bedrijven statushouders bieden. Dat betekent onder meer dat ze actief contact gaat leggen met het WerkgeversServicePunt Achterhoek, klantmanagers en projectleiders van projecten die met wat aanpassingen ook toegankelijk kunnen worden voor statushouders. “Om te beginnen is er meer pr nodig”, zegt ze met een grijns. Maar haar belangrijkste boodschap: “Niemand kan het alleen. Het is een complexe opgave, laten we daarin vooral samen optrekken.”

Naar boven