Sociale werkgelegenheid

Publicatiedatum: 11-02-2023

Arbeidsmarktregio Achterhoek
Inspiratiebijeenkomst FNV

Kunnen we sociale werkgelegenheid in de Achterhoek nog beter bevorderen door ‘sociale firma’s’ te erkennen en te stimuleren? Bijvoorbeeld door ze een streepje voor te geven bij aanbestedingen. Die vraag stond centraal tijdens de inspiratiebijeenkomst over sociale werkgelegenheid die de FNV, in samenwerking met de Arbeidsmarktregio Achterhoek, vrijdag 10 februari in het Vakbondshuis Doetinchem heeft georganiseerd.

Veel energie

De bijeenkomst leverde inderdaad de nodige inspiratie op om sociale werkgelegenheid in onze regio verder te bevorderen. Een gemêleerd gezelschap uit de wereld van sociaal ondernemen, praktijkleren, aanbesteden, werknemers verzekeren, politiek bedrijven en natuurlijk belangen van werknemers behartigen, zorgde voor veel energie.

Sociale firma

Wat is dat, een sociale firma? Dat is een private onderneming die het begeleiden van werknemers met een arbeidsbeperking als kernactiviteit heeft. In de visie van de FNV kunnen deze werkgevers van grote meerwaarde zijn in een landschap rond publieke sociale ontwikkelbedrijven. Het gaat in zo’n landschap dan wel om echt, veilig en duurzaam werk, gebaseerd op het arbeidsrecht, een arbeidsovereenkomst en de daarvoor geldende cao.

Verschillend thema's

Het gesprek stond onder leiding van Bert Otten, senior adviseur van het bureau Radar Advies, dat eerder voor de FNV onderzoek deed naar sociale firma’s in de arbeidsregio’s Achterhoek, Twente en Midden-Gelderland.

In het vakbondshuis ging het ook over taal, ongekend talent (dan wel onbenut arbeidspotentieel), de wenselijkheid van een regionale arbeidspool en een regelvrije zone, de noodzaak dat productief werk ook echt moet lonen en kansen bieden om je te blijven ontwikkelen met praktijkleren op de werkvloer.

Vlaanderen

Op een gegeven moment volgde de verzuchting dat het fijn zou zijn als de Achterhoek als regio in Vlaanderen zou liggen. Daar spreken ze heldere taal en regelen ze ondersteuning structureler en dus duurzamer dan in Nederland, waar regels steeds maar weer veranderen en ingewikkelder worden.

Sluitstuk

De inspiratiebijeenkomst was het sluitstuk van een reeks activiteiten om een breed gedragen visie op een regionaal landschap voor goede sociale werkgelegenheid te ontwikkelen. De FNV werkt alle aanbevelingen om in concrete voorstellen aan samenwerkende organisatie in de arbeidsmarktregio.

Wel goed misschien om toch ook nog eens een excursie te organiseren om samen te kijken hoe die Vlaamse invoegbedrijven hun maatwerkers collegiaal opnemen.

Naar boven